SUBVENȚII DE 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU FERMIERII DIN ZONELE DEFAVORIZATE!

SUBVENȚII DE 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU FERMIERII DIN ZONELE DEFAVORIZATE!

DOCUMENT GUVERN. În Programul de guvernare 2021-2024 a noului Guvern este alocată suma de 1,4 miliarde de euro pentru ajutoare acordate fermierilor din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale.

Susținerea zonelor cu constrângeri naturale

Din suprafața agricolă utilizată totală a țării, o pondere însemnată (50,02%) prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc. Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, acestea sunt împărțite în: zone montane (15,09%); zone cu constrângeri naturale semnificative(33,56%); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38%).

Având în vedere faptul că venitul factorilor agricoli pe lucrător este în medie mai mare în zonele care nu sunt afectate de constrângeri naturale (ANC), în zonele ANC se va urmări evitarea abandonului activităților agricole. Menținerea activităților agricole contribuie, de asemenea, la conservarea factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv la menținerea peisajelor tradiționale.

Măsuri:
• susținerea financiară a zonelor cu constrângeri naturale prin plăți compensatorii, în vederea menținerii activității agricole a fermierilor, în special în zonele montane;
• aplicarea mecanismului de ajustare (fine-tuning) a zonelor cu constrângeri, pentru o mai bună direcționare a sprijinului către toate zonele defavorizate;
• introducerea unei scheme de certificare (PRODUS din zone HNV – Înaltă valoare naturală);
• condiționarea accesului fermelor la măsura de sprijin în zonele cu constrângeri naturale de certificare a suprafețelor în agricultura ecologică.

Bugetul alocat se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro (FEADR), precizează documentul Guvernului.

Petrică

Sunt nascut in 1991 :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *